Usluge

Savjetovanje


Preustroj poslovnih procesa

Plan uvođenja softvera

Izbor softvera

Projektiranje


Analiza korisničkih zahtjeva

Oblikovanje softvera

Izgradnja softvera

Uvođenje softvera

Evaluacija softvera

Programiranje


Programiranje softvera

Održavanje softvera