eVatrogasci
Integralni informacijsko-telekomunikacijski sustav Vatrogasnih zajednica

Cjelovito hardversko-softversko rješenje za podršku procesima Vatrogasnih zajednica

Osnovni moduli rješenja eVatrogasci


 • automatsko snimanje i indeksiranje razgovora
 • automatski prikaz podataka prijašnjih poziva s telefonskog broja s kojega je upućen novi poziv
 • integrirana mapa koja omogućuje lakši pronalazak mjesta intervencije
 • inovativno sučelje za prijem i obradu poziva/dojava (vidljive sve intervencije u zadanom vremenskom periodu, vizualno istaknut njihov status, te detaljni prikaz podataka izabrane intervencije)
 • dodjela događaju postrojbi/vatrogasaca i njihovo uzbunjivanje
 • izrada Dojavnice
 • izrada izvještaja o intervenciji (evidencija prisutnih vatrogasaca, uporabljenih vozila i opreme za gašenje i potrošenih sredstava za gašenje)

Upravljanje postrojbama, vozilima i opremom za gašenje te sredstvima za gašenje

 • upravljanje postrojbama
  • slobodno definiranje postrojbi
  • dodjeljivanje vozila i opreme za gašenje i /ili sredstava za gašenje
 • evidentiranje vozila i opreme za gašenje te sredstava za gašenje

Izvještaji

 • standardni izvještaji namijenjeni državnim službama
 • interni statistički izvještaji namijenjeni upravi
 • nadzor rada Vatrogasne zajednice