eSanitet
Informacijski sustav sanitetske službe

Cjelovito softversko rješenje za podršku procesima Sanitetske službe

Osnovni moduli rješenja eSanitet


Upravljanje timovima za sanitetski prijevoz

 • upravljanje zaposlenicima, voznim parkom i opremom
  • evidencija podataka o zaposleniku (osnovni podaci, radno vrijeme, edukacija, ovlasti u sustavu eSanitet ... )
  • evidencija vozila (osnovni podaci, putni radni listovi, primopredaja vozila, utrošak derivata, servisni ciklusi ...)
  • evidencija opreme (osnovni podaci, primopredaja opreme, zaduženje, servisni ciklusi...)
 • upravljanje timovima
  • evidencija timova za sanitetski prijevoz

Upravljanje zahtjevima za sanitetski prijevoz

 • definiranje zahtjeva za sanitetskim prijevozom
  • evidencija poziva, polazišta i odredišta
  • evidencija podataka o pacijentu
  • Nadzor rada Zavoda za hitnu medicinu
 • dodjeljivanje zahtjeva timu
 • evidencija izvršenih zahtjeva za sanitetskim prijevozom
  • evidencija putnoga naloga
  • evidencija dijagnoze i podataka o pacijentu
  • Nadzor rada Zavoda za hitnu medicinu
 • integracija sa riješenjem eHitna

Obrada faktura prema HZZO i drugim pravnim/fizičkim subjektima

 • automatski obračun utrošenih lijekova, prijeđenih kilometar i izvršenih usluga
 • automatska kontrola ispravnosti fakture
 • integracija s knjigovodstvenim sustavom

Izvještaji

 • standardni izvještaje namijenjeni državnim službama
 • interni statistički izvještaji namijenjeni upravi
 • nadzor rada Sanitetske službe