eHitna
Integralni informacijsko-telekomunikacijski sustav Zavoda za hitnu medicinu

Cjelovito hardversko-softversko rješenje za podršku procesima Zavoda za hitnu medicinu

Osnovni moduli rješenja eHitna


 • upravljanje organizacijskim jedinicama – ispostave
 • upravljanje timovima
 • upravljanje cjenicima za pravne i fizičke osobe
 • evidencija podataka o zaposleniku (osnovni podaci, radno vrijeme, edukacija, ovlasti u sustavu eHitna ... )
 • evidencija vozila (osnovni podaci, putni radni listovi, primopredaja vozila, utrošak derivata, servisni ciklusi ...)
 • evidencija opreme (osnovni podaci, primopredaja opreme, zaduženje, servisni ciklusi...)
 • evidencija timova u hitnoj medicinskoj službi, medicinskom osiguravanju događaja, te medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici
 • dostava podataka o intervenciji i pacijentu evidentiranih kroz sustav eHitna direktno u sustav hitnog bolničkog prijema (lokacija, opis intervencije, vremena, osnovni podaci o pacijentu, vitalni zdravstveni podaci ...)
 • dostava podataka iz sustava hitnog bolničkog prijema u sustav eHitna (podaci o pacijentu, dijagnoza, ishod, ...)
 • automatsko snimanje i indeksiranje razgovora
 • automatski prikaz podataka prijašnjih poziva s telefonskog broja s kojega je upućen novi poziv
 • integrirana mapa koja omogućuje lakši pronalazak mjesta intervencije
 • inovativno sučelje za prijem i obradu poziva (vidljive sve intervencije u zadanom vremenskom periodu, vizualno istaknut njihov status, te detaljni prikaz podataka izabrane intervencije)
 • snažan mehanizam pretraživanja podataka (poziva, nalaza ...)
 • direktna komunikacija s bolničkim hitnim prijemom (slanje podataka o intervenciji i vitalnih zdravstvenih podataka pacijenta, primanje povratnih podataka iz bolničkog hitnog prijema ...)
 • inovativan registrator medicinske dokumentacije (vizualno istaknuti neupisani ili neispravni nalazi, registrator vezan uz zdravstvenog djelatnika, standardizirani izgled nalaza ...)

Obrada faktura prema HZZO i drugim pravnim/fizičkim subjektima

 • automatski obračun utrošenih lijekova, prijeđenih kilometar i izvršenih usluga
 • automatska kontrola ispravnosti fakture
 • integracija s knjigovodstvenim sustavom

 • indikatori rada (broj intervencija, politrauma i trauma, izvanbolnički arest, vremena odziva ...)
 • indikatori rada po ispostavi, zaposleniku ...
 • utrošak lijekova i sanitetskog materijala po ispostavi, zaposleniku ...
 • financijski izvještaji
 • praćenje prijeđenih kilometara, te potrošnje derivata vozila
 • nadzor rada ispostave, djelatnika

Norveški indeks

 • integriran u riješenje eHitna