Kontakt

Kontakt
Rinels d.o.o.
Grabovac 4
51000 Rijeka, Hrvatska
tel./fax. +385 51 639 219
e-mail: rinels@rinels.hr
Temeljni podaci
  • Rinels d.o.o.
  • Sjedište: Grabovac 4, 51000 Rijeka, Hrvatska
  • Račun: HR5624840081106984875 otvoren u Raiffeisenbank Austria d.d.

  • Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci. Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti.

  • MB: 4239695
  • MBS: 040328729
  • OIB: 06087947132
  • Članovi uprave: Amel Jakupović, Ivica Šorić